Archive | July, 2011

Baraan e Rehmat sai …

3 Jul

In chulbuli barsaton main
Mere ghar ki chat tapakti hai
Kuch ghabra sa main jata hun
Des main kahin pardes na ho jaun
Yehi dar khay jata hai
Chulha mushkil sai jalta hai
Lakri geeli rehti hai
Mere ghar ki chat peh Maula
Jaisai bijli abhi girti hai
Mano main phir dar dar phirta hun
Logon ki mintain karta hun
Nahin! Phir nahin!
Ab itna dil main taab nahin!
Mere ghar ki chat ab pehlay sai
Or ziada kachi hai!
Ab kashti main to pani main
Kabhi nahin chalata hun
Na bachpan mujh ko aata hai!
Kuch ghabra sa main jata hun

Baraan e Rehmat sai dar lagta hai!

Advertisements